Моля, попълнете формуляра и ще получите оферта в рамките на 3 часа в работно време. За да Ви предоставим точна оферта, моля, попълнете всички полета и дайте максимално повече информация за проекта. За помощ, вижте насоките за попълване. Благодарим Ви!

Преди да пристъпите към попълване на формуляра, моля прочетете нашите ОБЩИ УСЛОВИЯ !Файловете трябва да са във формат - jpeg|jpg|gif|png|pdf|txt|rtf|doc|docx|xls|xlsx|ppt|pptx|odt|ods|odpСъгласен/а съм с Общото споразумение

Насоки за попълване

Файлови формати, които можете да прикачите:

• Изображения и сканирани документи – .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf
• Текстови документи – .txt, .rtf
• MS документи – .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx
• OOo документи – .odt, .ods, .odp
• Архивирани документи – .zip, .rar
Изображения и сканирани документи
Тъй като изображенията и сканираните документи (например .pdf, .jpeg, .jpg, .gif, .png) не могат да бъдат редактирани, те ще бъдат върнати като неформатирани .doc документи и за тази услуга ще бъде добавена 20% допълнителна такса.
Ако е възможно, моля, прикачвайте оригинални файлове, които могат да се редактират, във формат като .doc, .xls, .indd и др.
Проекти с друг файлов формат
Ако вашият проект е в друг файлов формат, моля, архивирайте файла и прикачете архивирания файл.
Проекти с повече от един файл
Ако вашият проект се състои от повече от един файл, архивирайте файловете предварително в един .zip или .rar архив и прикрепете архивирания файл.