Основните преводи, които извършваме са следните:

icon1

Официална и фирмена документация

Предлагаме преводи на официална кореспонденция, сертификати, пълномощни, декларации, удостоверения, свидетелства, счетоводни и банкови документи и други

icon-2

Специализирани преводи

Предлагаме специализирани преводи от различни тематични области – юридически, икономически, технически, медицински и други.

icon-3

Технически преводи

Предлагаме професионални технически преводи на наръчници, техническа спецификация, оферти, книги, каталози, брошури, статии и други

Фирма Angels of the world е оторизирана от Министерството на външните работи на Република България да извършва както официални преводи на документи, така и да ги подготви за по-нататъшна легализация. Преводите се извършват от квалифицирани преводачи с гарантирано високо качество на работата, професионално оформяне и срокове за изпълнение, съобразено с нуждите на нашите клиенти. Фирмата гарантира точността на извършените преводи.