Стремим се нашите цени за преводи и легализация да са адекватни на пазарните условия. Препоръчваме на всички вас при избора на агенция за превод основният критерии да не бъде само цената, а и опита на агенцията, екипа от преводачи, наличието на втора проверка, графичното оформление.

Бланкови документи Обща литература Специализирана документация
свидетелсвто за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция и др. актуално състояние на фирма, удостоверения, кореспонденция, документи за образование и др. (всички без бланкови документи) техническа, икономическа, правна и медицинска документация; общи условия, финансови отчети, инструкции за употреба, епикризи /+20%/ и др.
24 ч. експресна 24 ч. експресна 24 ч. експресна
английски
немски
френски
испански
руски
италиански
гръцки
турски
украински
полски
чешки
словашки
румънски
сръбски
македонски
унгарски
португалски
хърватски
словенски
холандски
албански
латвийски
литовски
норвежки
датски
шведски
китайски
японски
арабски
хинди
иврит