Οι μεταφράσεις που παρέχουμε είναι οι εξής΄

icon1

Επίσημη και εταιρικά έγγραφα

Προσφέρουμε μεταφράσεις σε επίσημη αλληλογραφία, πιστοποιητικά, πληρεξούσια, βεβαιώσεις, λογιστικών και τραπεζικών εγγράφων και λοιπών.

icon-2

Εξειδικευμένες μεταφράσεις

Προσφέρουμε εξειδικευμένες μεταφράσεις διαφόρων θεματικών τομέων – νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ιατρικές και άλλες.

icon-3

Τεχνικές μεταφράσεις

Προσφέρουμε επαγγελματική τεχνική μεταφράσεις εγχειρισίων, τεχνικών προδιαγραφών, προσφορές, βιβλία, καταλόγους, φυλλάδια, άρθρα, κ.λπ.

Η εταιρεία μας Angels of the world translation έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για να εκτελέσει ως επίσημες τις μεταφράσεις των εγγράφων και την προετοιμασία τους για περαιτέρω νομιμοποίηση. Οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους μεταφραστές με εγγυημένη την υψηλή ποιότητα εργασίας, επαγγελματικό τρόπο και προθεσμίες για την ,ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας. Η εταιρεία εγγυάται την ακρίβεια των μεταφράσεων.